تبلیغات کسب و کارتان را به پرکا بسپارید

همراه همیشگی شما در تبلیغات کسب و کار

برای چگونگی انجام تبلیغات، با مرکز کارآفرینی پرکا تماس بگیرید.
نوآوری

کلیپ تبلیغاتی

مشاوره، تهیه و تولید کلیپ های تبلیغاتی برای تلویزیون و فضای مجازی

نوآوری

بروشور تبلیغاتی

مشاوره، طراحی و چاپ انواع بروشورهای تبلیغاتی

پرکا

ادمین فضای مجازی

مشاوره، تولید محتوا و مدیریت (ادمین) سایت ها و کلیه صفحات اجتماعی مجازی

1

بیلبورد تبلیغاتی

مشاوره و طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی شهری