حسابداری در بابل و مازندران

با ما تماس بگیرید:

بابل ـ بلوار شیخ طبرسی (فلکه کارگر)، حدفاصل کارگر و میدان ولایت، کوچه پاسداران ۱، ساختمان مهر، طبقه اول، واحد دوم، مرکز کارآفرینی پِرکا.

تلفن:

۰۹۰۱۱۳۲۲۸۲۶

۰۱۱۳۲۲۰۱۲۳۳

***

خدمات حسابداری در بابل و مازندران

***
خدمات

حسابداری و حسابرسی

حسابداری به مدیران واحدهای تجاری، بنگاه ها، شرکت ها و صاحبان کسب و کار کمک می‌کند تا گزارش کامل و مدونی از کلیه معاملات و حساب و کتاب‌های شرکت را در اختیار داشته باشند. امروزه حسابداری به یکی از مهم‌ترین مباحثی تبدیل شده است که علاوه بر مدیران شرکت، سایر ذی نفعان، سهامداران و غیره نیز به آن توجه ویژه‌ای دارند.

مرکز کارآفرینی پِرکا، کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی کسب و کارتان را در اسرع وقت انجام می دهد.

جهت مشاوره با مرکز کارآفرینی پِرکا تماس بگیرید.

بابل ـ بلوار شیخ طبرسی (فلکه کارگر)، حدفاصل کارگر و میدان ولایت، کوچه پاسداران ۱، ساختمان دوم (دست چپ)،  طبقه اول، واحد دوم، مرکز کارآفرینی پِرکا.

تلفن:

۰۹۰۱۱۳۲۲۸۲۶

۰۱۱۳۲۲۰۱۲۳۳