مقالات کارآفرینی صنعتی:

بر روی مقالات کلیک کرده و آنرا دانلود نمایید.

اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌پذیری در صنایع منتخب
شناسایی و تبیین ابعاد زیرساخت و فناوری صنعت‌ بوم‌گردی بر جذب فرشتگان کسب‌و‌کار در راستای توسعۀ صنعت گردشگری روستایی استان کرمانشاه
تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات- تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه
شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان -مورد مطالعه-صنعت گردشگری
طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته
ارزیابی عوامل مؤثر بر ظرفیت تاب‏ آوری کسب‏ و‏‏کارهای کوچک و متوسط-مورد مطالعه- قطعه‏ سازان صنعت خودرو
شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها
عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه-بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد
بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور ایران با نقش میانجی‌گری فرهنگ سازمانی
تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
تأثیر ساختار خوشه‌های صنعتی بر کارآفرینی در کسب‌وکارهای خوشه -مورد مطالعه- خوشه صنعتی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی اصفهان
شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات
شناسایی و اولویت‏بندی راهبردهای رشد کسب‏و‏کارهای کوچک‏و‏متوسط -SME-فعال در خوشه‏ی صنعتی گز بلداجی
بررسی تأثیر حیات بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال-تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره ۸۴- ۱۳۷۵
الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص‌های درون سازمانی و اثرگذاری آن برکارآفرینی-مطالعه موردی- بنگاه‌های صنعت نساجی استان یزد
مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و کارآفرین-بررسی عوامل سازمانی اثرگذار در ایجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتیک ایران
اثرگذاری راهبرد رقابتی اولیه بر رشد بنگاه‌های جدید در صنعت نرم‌افزار ایران
طراحی الگوی ریاضی تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی-کشاورزی-صنعت -خدمت‌ها
بررسی الگویی برای تعیین ساختار سرمایه در کسب‌وکارهای خانوادگی -مطالعه موردی-صنعت نساجی و نفت
بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی