مقالات کارآفرینی کشاورزی:

بر روی مقالات کلیک کرده و آنرا دانلود نمایید.

طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور
سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی
بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی
ظرفیت های کارآفرینی در بخش دامپروری و ایجاد اشتغال
تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی
تحلیلی بر رویکردها و مدلهای توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی کشاورزی
معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزی
بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی
بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش‌های توسعه آن‌ها در مناطق روستایی
کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه پایدار روستایی
تحلیل عملکرد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط زنان روستایی استان فارس
شناسایی ابعاد و مؤلفههای کارآفرینی گردشگری در جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی
از توسعه، به پساتوسعه و کامیابی: یک نقد مفهومی بر توسعه و کارآفرینی روستایی با بهر هگیری از آراء آرام ضیایی پیرامون پساتوسعه نقّاد
تحلیل زنجیره ارزش کسب و کارهای شیلاتی با نگرش کارآفرینی – مطالعه موردی‌تعاونی‌های صیادی پره استان گلستان
تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر اشتغال‌پذیری دانشجویان رشته‌های کشاورزی
کشاورزی شهری- راهبردی برای توسعه ی اشتغال و کارآفرینی
توسعه کارآفرینی زیست محیطی با تاکید بر نقش کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی
ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی
تحلیل موانع کارآفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی استان قزوین
ابهام‏ زدایی واژه‏ شناختی مهارت‏های اشتغال ‏محور دانش‏ آموختگان بخش کشاورزی
ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی
پارادایم کشاورزی چندکارکردی؛ گردشگری روستایی، کلیدی برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی
بوم مشاوره شغلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار بر مبنای تجربیات فارغ‌التحصیلان موفق کشاورزی
آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی
عوامل موثر بر نوآوری مدل کسب‌و‌کار در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی استان مازندران
بررسی الگوهای سنجش سطح پایداری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کشاورزی
کاربرد تحلیل محتوای تلخیصی در الگوسازی مفهومی شایستگی‌های کارآفرینی موردنیاز زنان روستایی
مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
کشاورزی ارگانیک، فرصتی برای کارآفرینی کشاورزی
واکاوی الزامات و چالش‌های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی
تحلیل ابعاد اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی
تشخیص فرصت های کارآفرینی کشاورزی
ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی
معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزی
بررسی شاخص‌های پایداری در فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیر‌گذار بر حسن شهرت در کسب‌و‌کار تولیدی کشاورزی