مقالات کارآفرینی گردشگری:

بر روی مقالات کلیک کرده و آنرا دانلود نمایید.

شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقاء جذابیت مقصد جهت توسعه کسب و کارهای گردشگری پزشکی
طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری
ارائه مدل کسب ‌وکار گردشگری در صنایع‌ دستی اصفهان
ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها
چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران
رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس
بررسی قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان در صنعت گردشگری با تاکید بر نقش آموزشی دانشگاه‌ها
ارائه چارچوبی برای شناسایی و تجاری‌سازی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری تندرستی
فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری
ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب
بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران
تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگری
شبکه مضامین محیطی موثر بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک -مورد مطالعه-کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران
تأثیر مشتری‌گرایی و کارآفرینی‌گرایی بر نوآوری و عملکرد کسب و کار در گردشگری -مورد مطالعه- دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مازندران
بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی
تحلیل عوامل مؤثر در توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی
بخش بندی کسب ‌و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی
شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان -مورد مطالعه- صنعت گردشگری