چگونگی عضویت

علاقمندان به عضویت در باشگاه کارآفرینی پِرکا می توانند با مراجعه به سایت perka.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. شرایط عضویت به شرح ذیل است:

۱ـ عضویت در باشگاه محدویت سنی، جنسیتی، تحصیلاتی و … ندارد.

۲ـ هر عضو باید مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت کند.

۳ـ پس از تکمیل ثبت نام، برای هر عضو کارت عضویت صادر خواهد شد که اعضاء می توانند با مراجعه به دفتر آنرا دریافت نمایند.

۴ـ عضویت یکساله خواهد بود و در صورت رضایت و علاقمندی افراد، تمدید خواهد شد.

۵ـ هر عضو می تواند در مدت عضویت، از تمام مزایای باشگاه استفاده نماید.

 

سطح اشتراک خود را ارتقاء دهید

یکی از سطوح اشتراک را جهت عضویت انتخاب کنید ، برای این کار کافیست کلیک کنید .