۱.
طرح کسب و کار

نوشتن طرح توجیهی کسب و کار برای ادارات، بانک ها و …

۲.
مشاوره شغلی

مشاوره شغلی، کسب و کار و کارآفرینی

۳.
کارگاه های کارآفرینی

برگزاری کارگاه های مختلف ترویج مهارت های کسب و کار برای همه مشاغل

۴.
باشگاه کارآفرینی

تشکیل و عضویت در باشگاه های کارآفرینی

اهم فعالیت ها:

همراه با شما در کلیه فعالیت های کسب و کار

فعالیت کلی این مرکز عبارتند از:

ـ ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه.

ـ هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های نوآورانه و بازار پذیر کسب و کار.

ـ ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تامین مالی طرح های نوآورانه.

ـ ارزیابی همه جانبه(فنی ـ اقتصادی) طرح های نوآورانه و تبیین فرایندهای مدت و شاخص‌های سودآوری.

ـ ارائه مشاوره به منظور جذب فناوری های نوین به کارگیری تکنولوژی های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه های اقتصادی.

ـ ارائه خدمات مشاوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریتی.

ـ ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش رقابت پذیری در بازارهای هدف.

باشگاه های کارآفرینی

باشگاه های استارتاپی