مرکز نیکوکاری کارآفرینی نیک مهر پایا در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۹ با شماره مجوز ۹۱۵۱ در شهرستان بابل افتتاح و راه اندازی شد. 

مرکز نیکوکاری نیک مهرپایا

دامنه شمول مرکز

مرکز نیکوکاری نیک مهرپایا

موضوع فعالیت

مرکز نیکوکاری نیک مهرپایا

جامعه هدف

مرکز نیکوکاری نیک مهرپایا

اهداف مرکز نیکوکاری

بنر مرکز نیکوکاری
اعضای هیئت مدیره

مرکز نیکوکاری کارآفرینی نیک مهر پایا

دکتر حیدری

دکتر عمران حیدری

رییس مرکز نیکوکاری کارآفرینی

دکتر آقاجانی

دکتر حسنعلی آقاجانی

عضو هیئت مدیره

مهندس مصطفی میرتبار

عضو هیئت مدیره

عارف حیدری

عضو هیئت مدیره

دکتر پاینده

دکتر فاطمه پاینده

عضو هیئت مدیره

مهندس واصفی

مهندس محمد جواد واصفی

عضو هیئت مدیره و مسئول اجرایی مرکز

نحوه عضویت در

مرکز نیکوکاری کارآفرینی نیک مهر پایا

اعداد-1

ثبت نام متقاضیان راه اندازی کسب و کار

افراد دارای تجربه، مهارت، دانش و یا تخصص که می خواهند از خدمات مرکز نیکوکاری استفاده کنند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

اعداد-2

ثبت نام خیرین

افراد کارآفرین و خیّری که می تواند بصورت مادی، معنوی و حتی اهدای ابزار کار، به جوانان جویای کار کمک کنند وارد لینک زیر شوند.

اعداد-3

ثبت نام مدرسان کسب و کار

کلیه مدرسان و مشاورینی که می توانند کلاسهای آموزشی و مشاوره ای برای افراد متقاضی کسب وکار برگزار کنند وارد لینک زیر شوند.

مرکز نیکوکاری کارآفرینی نیک مهر پایا