مشاوره های تخصصی و حرفه ای ``کارآفرینی`` و ``کسب و کار``

جمعی از اساتید دانشگاه، متخصصصان و مدیران حوزه کسب و کار در این مرکز حضور دارند تا شما را در شروع، توسعه و پایداری کسب و کار کمک کنند. ما در کنار شما هستیم.

مشاوره های تخصصی و حرفه ای کارآفرینی:

مشاوره برای:
ـ شروع کسب و کار
ـ مدل کسب و کار
ـ سرمایه گذاری
ـ فروش محصولات
ـ حسابداری
ـ بازاریابی
ـ تبلیغات کسب و کار
ـ دیجیتال مارکتینگ
ـ شبکه های اجتماعی
ـ اتوماسیون اداری
ـ طراحی شغل
ـ ارزیابی شغلی
ـ استاندارد سازی
ـ مشاوره استارتاپی
ـ عارضه یابی شغلی
ـ تجاری سازی
ـ نیاز سنجی
و ...
مزرعه کارآفرینی