گروه تخصصی و حرفه ای مرکز کارآفرینی پِرکا آماده ``مشاوره`` و ``خدمات کسب و کار`` به کلیه عزیزان می باشد.

اعضای کادر تخصصی پِرکا عبارتند از:

دکتر آقاجانی
پروفسور حسنعلی آقاجانی

دکترای مدیریت

۱ـ عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه مازندران
۲ـ رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران
۳ـ مدیر مرکز رشد واحدهای فن آوری دانش بنیان دانشگاه مازندران
۴ـ رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
۵ـ پژوهشگر نمونه استان مازندران
۶ـ مدیر فن آور برتر مازندران
۷ـ نویسنده کتاب ها و مقالات متعدد
دکتر حیدری
دکتر عمران حیدری

دکترای کارآفرینی

۱ـ مدرس دانشگاه
۲ـ مشاور کسب و کار
۳ـ پژوهشگر در حوزه مدیریت و کارآفرینی
۴ـ نویسنده کتاب و مقالات متعدد علمی و پژوهشی
۵ـ مدرس دوره های خلاقیت و کارآفرینی
عکس علینژاد 2
مهندس مصطفی علی نژاد

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی

۱ـ عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۲ـ مربی آموزش و راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی در روستاها
۳ـ سرمربی آموزشی جهاد کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز
۴ـ راه اندازی کارگاه مرکبات در روستاها
۵ـ ناظر جهاد کشاورزی در مزارع شالیزاری و باغات
۶ـ راه اندازی کسب و کار پرورش گل