مفهوم کارآفرینی

امروزه واژه‌ی کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوری، مخاطره‌پذیری، ایجاد یا تجدید ساختار یک واحد اقتصادی و اجتماعی، رضایت‌شخصیو استقلال‌طلبی را به ذهن متبادر می‌سازد. کارآفرینی موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه است. کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال‌کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. یکی از جنبه‌های اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها برای گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط است.

کارآفرینی: عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌ها، باتلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود مالی، توفــیق‌طلبی، رضایت شخصی و اســتقلال صورت پذیرد .

 

تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی

متأسفانه واژه کارآفرینی که ترجمه‌ای از کلمه‎ Entrepreneurship ‎است، موجب گردیده است که معنی ‏ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی از این واژه برداشت می‌شود. در حالیکه کارآفرینی دارای مفهومی وسیعتر و با ‏ارزشتر از اشتغال‌زایی است. کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت و مهم دیگری همانند‎: ‎بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب ‏به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه ‏عمومی است و در صورتیکه فقط به جنبه اشتغال‌زایی آن توجه شود، از سایر پیامدهای آن بی‌بهره خواهیم ‏ماند‎ .‎