«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به دنبال اثرگذاری در بخش تولید است

«ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به دنبال اثرگذاری در بخش تولید است تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اثر...

ادامه مطلب

اجرای برنامه توانمندسازی ۲ هزار دانش‌آموز کارآفرین هنرستانی

اجرای برنامه توانمندسازی ۲ هزار دانش‌آموز کارآفرین هنرستانی رییس کمیته امداد گفت: کمیته امداد در چارچوب سیاست توانمندسازی ...

ادامه مطلب

کارآفرینی

لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های جهاددانشگاهی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور

لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های جهاددانشگاهی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی بر...

ادامه مطلب

اخبار کارآفرینی

سه دلیل برای اینکه نباید سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر کسب و کار خود را افزایش دهید

سه دليل برای اينكه نبايد سرمايه‌‌گذاری خطرپذير كسب و كار خود را افزايش دهيد اگر عناوين خبري كسب و كار را مطالعه كنيد احتمالا به اين ...

ادامه مطلب