مزرعه کارآفرینی

یادگیریِ دوام آوردن در بازار امروز برای دانش‌آموزان

یادگیریِ دوام آوردن در بازار امروز برای دانش‌آموزان دانش‌آموزان امروزی از همیشه مشغول‌تر هستند. در خلال مطالعه برای آزمون‌های گزینشی...

ادامه مطلب

مزرعه کارآفرینی

تکنیک‌های موثر بر میزان تاثیر‌گذاری در مذاکره کدامند؟

تکنیک‌های موثر بر میزان تاثیر‌گذاری در مذاکره کدامند؟ تأثیرگذاری و مذاکره چیزهایی است که همه ما سعی می کنیم تمام وقت انجام دهیم. به ...

ادامه مطلب