مزرعه کارآفرینی

تجربه مشتری در کلاس جهانی، از مهمترین جنبه‌های کسب وکار

تجربه مشتری در کلاس جهانی، از مهمترین جنبه‌های کسب وکار اینکه صنعت شما چیست، اهمیت چندانی ندارد! هرچه مشتریان تجربه بهتری با شما داشته...

ادامه مطلب

مزرعه کارآفرینی

چگونه استارتاپ‌ها می‌توانند خالق یک برند جهانی شوند؟

چگونه استارتاپ‌ها می‌توانند خالق یک برند جهانی شوند؟ با یک مثال این مبحث را آغاز می کنیم: آیا اهل سئول هستید و در شرکتی مستقر در منطقه...

ادامه مطلب