تفاهم نامه

امضای تفاهمنامه همکاری برای حمایت از تولید داخل و توسعه اشتغال

امضای تفاهمنامه همکاری برای حمایت از تولید داخل و توسعه اشتغال به منظور گسترش همکاری‌ و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک د...

ادامه مطلب